Välkommen!

Denna sida uppdateras inte ofta utan fungerar endast som startsida för mina olika sidor.

Jag arbetar just nu som konsult på Swedish Development Advisers men gör även kortare och längre uppdrag av olika slag genom det egna bolaget Yerwaa. Läs gärna mer och välkommen att ta en kontakt!